Tabloja “Kryqëzimi” ku shihet kryqëzimi i Jezu Krishtit është bërë nga artisti Michele da Verona. E vjetër që nga viti 1500, pak e dinë që ajo ka në të flamurin shqiptar.

Në librin “Historia de vita e gestis Scanderbegi” “Rubea vexilla nigris et bicipitibus distincta aquilis gerebat Scanderbegas” (Skënderbeu mbante flamur të kuq me shqiponjë të zezë dy krerëshe)