Revista “Leka”

Flamuri i kuq, i kapur në shtizë është vendosur në kopertinën e revistës “Leka” të vitit 1937. Shqiponja është me flatra të drejtuara poshtë dhe sipër  krerëve ka nga një kurorë. Kjo revistë kulturore botohej në Shkodër çdo muaj nga shtypshkronja “ Zoja e papërlyme”.