Shqiponja zë pjesën qëndrore të kopertinës në revisten “Rilindja”. Flatrat janë të drejtuara lart dhe dy krerët nuk jane të mbushura me ngjyrë të zezë si trupi. Kjo revistë botohej në Korçë, dy herë në muaj.