Në një rreth të madh të kuq me perimetër të zi, është vendosur shqiponja në kopertinën e revistës “Njeriu” të vitit 1943. Kjo ishte një e përmuajshme me profil kulturor e “shpirtnor”.