Në flamurin e kuq me shtizë qëndron shqiponja dykrenore në kopertinën e revistës “Flamuri” të vitit 1922.  Kjo revistë botohej në Tiranë një herë në muaj.