Një gravurë nga revista “Përparimi” e muajit Gusht të 1917-ës paraqet miqësinë e dy popujve të Adriatikut. Simbolikisht populli shqiptar ilustrohet me përkrenaren e Skënderbeut dhe flamurin me shqiponjën dy krenore.