Në Organin politik e Ushtarak të Brigadës së I-rë Sulmuese “Para në sulm” është e ilustruar shqiponja. Sipër saj është vizatuar ylli pesëcepesh me drapër dhe çekan brënda.