Neni 14

1.Gjuha zyrtare në Republikën e Shqipërisë është shqipja.

2.Flamuri kombëtar është i kuq me një shqiponjë të zezë dykrenore në mes.

3.Stema e Republikës së Shqipërisë paraqet një shqyt me fushë të kuqe me një shqiponjë të zezë dykrenore në mes. Në krye të shqytit, me ngjyrë të artë, është vendosur përkrenarja e Skënderbeut.

4.Himni kombëtar është “Rreth Flamurit të Përbashkuar”.

5.Festa Kombëtare e Republikës së Shqipërisë është Dita e Flamurit, 28 Nëntori.

6.Kryeqyteti i Republikës së Shqipërisë është Tirana.

7.Forma dhe përmasat e simboleve kombëtare, përmbajtja e tekstit të himnit kombëtar, si dhe përdorimi i tyre rregullohen me ligj.