Në kalendarin “Korça” të vitit 1920 në anën e pasme të kopertinës është e stampuar shqiponja dykrenore.