Në gazetën “Tomorri” të vitit 1942 shqiponja qëndron në krye e sipër saj është vendosur titulli. Krahët janë të hapur në gjerësi. “Tomori” ishte me profil kulturor për rininë dhe botohej çdo dy javë.