Shqiponja në fletoren “Posta e Shqypniës” në numrin 102, e botuar në Shkodër më datë 28 Nëntor 1917. Kjo revistë publikohej dy herë në javë, për çdo të Mërkurë dhe të Shtunë nën drejtimin e Kuvendit Françeskan.