Pjesa e Tretë

 Art.95

Flamuri i shtetit të Republikës Popullore të Shqipërisë përfaqëson një fushë të kuqe me në mes një shqiponjë me dy krerë. Mbi shqiponjën ka një yll të kuq me pesë çipa, qëndisur rreth e rrotull me ar. Raporti në mes të gjerësisë dhe të gjatësisë së flamurit është një me dyzet.